Etap II – Przygotowanie do pełnienia misji ewangelizacji       1.  Paweł: Formacja ewangelizatorów
       1a.Tytus:
       2.  Dynamis: Ewangelizować z mocą
       3.  Tymoteusz: Jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię
       4.  Sekret Pawła: Jak formować następców
       5.  Apollos: Formacja głoszących
       6.  Damaszek: Moje życie to Chrystus
       7.  Maryja: List Chrystusa