Kursy - informacje ogólne

Zgłoszenia na kursy dla dorosłych znajdujących się w kalendarzu kursów Wspólnoty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego na stronie.

Jedynie w przypadku braku możliwości zapisania się drogą elektroniczną będą przyjmowane zgłoszenia telefonicznie lub mailowo na adres: biuro@werafael.pl.

Dopełnieniem zgłoszenia na kurs jest wpłata zadatku (zasadniczo 50 zł) na podane konto bankowe (w tytule przelewu podajemy nazwę i termin kursu oraz imię i nazwisko uczestnika). Zadatek nie podlega zwrotowi!

W przypadku zapisów na listy rezerwowe zadatek prosimy wpłacać po potwierdzeniu przez nas możliwości udziału w kursie. Zadatek na kurs należy wpłacić na poniższe konto:

18 1020 2368 0000 2402 0602 6456

PKO Bank Polski

Parafia św. Józefa
ul. Piastowska 16
41-700 Ruda Śląska

W tytule przelewu należy podać nazwę kursu i dane osoby, której zadatek dotyczy.

Brak wpłaty zadatku po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego powoduje unieważnienie zgłoszenia.

Każdy uczestnik otrzymuje przed rozpoczęciem kursu informację mailową lub w przypadku braku tej możliwości, telefoniczną - o szczegółach dotyczących kursu. Kursy rozpoczynają się zasadniczo o godz. 18. Nie podajemy szczegółowych planów kursów oraz nie wysyłamy materiałów przed kursem.

Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji o kursach udziela Biuro Wspólnoty