Kursy - informacje ogólne

Zgłoszenia na kursy dla dorosłych znajdujących się w kalendarium Wspólnoty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego na stronie.

Jedynie w przypadku braku możliwości zapisania się drogą elektroniczną będą przyjmowane zgłoszenia telefonicznie lub mailowo na adres: sekretariat@werafael.pl.

Dopełnieniem zgłoszenia na kurs jest wpłata zadatku (50 zł) na podane konto bankowe (w tytule przelewu podajemy nazwę i termin kursu oraz imię i nazwisko uczestnika). Zadatek nie podlega zwrotowi!

W przypadku zapisów na listy rezerwowe zadatek prosimy wpłacać po potwierdzeniu przez nas możliwości udziału w kursie. Zadatek na kurs należy wpłacić na poniższe konto:

30 1050 1331 1000 0092 0567 0905

ING Bank Śląski

Parafia św. Józefa
ul. Piastowska 16
41-700 Ruda Śląska

W tytule operacji należy podać nazwę kursu i dane osoby, której zadatek dotyczy.

Brak wpłaty zadatku po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego powoduje unieważnienie zgłoszenia. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są najpóźniej do dwóch tygodni przed rozpoczęciem kursu, chyba, że komunikowana jest inna możliwość.

Każdy uczestnik otrzymuje przed rozpoczęciem kursu informację mailową lub w przypadku braku tej możliwości, telefoniczną - o szczegółach dotyczących kursu. Kursy rozpoczynają się zasadniczo o godz. 18.00. Nie podajemy szczegółowych planów kursów oraz nie wysyłamy materiałów przed kursem.


Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji o kursach udziela
Sekretariat Wspólnoty

email: sekretariat@werafael.pl lub pod nr tel. 510 209 027.