Inne kursy

Epistamai

Kurs autorski Wspólnoty Ewangelizacji RAFAEL.Jeśli pragniesz doświadczyć jak hojnie zostałeś obdarowany przez Boga i chcesz odkryć samego siebie takiego, jakim On Cię widzi - wejdź z nami do pracowni garncarza.
Tam przekonasz się jak bardzo Bogu zależy na tym, abyś mógł powiedzieć o sobie epistamai – to znaczy: znam.

On potrzebuje Cię takiego jakim jesteś, bo pragnie, abyś przyprowadzał do Niego innych ludzi.

Kurs otwiera na przyjęcie Bożych darów, porządkuje wiedzę o charyzmatach i wskazuje jak posługiwać nimi we wspólnocie.

Kurs dla wszystkich.Estera

Kurs autorski SNE św. Marka - Wspólnoty Galilea


Odkryć swoją tożsamość jako córki swojego ojca i Boga jako Ojca. Zobaczyć wpływ przeszłości na teraźniejszość oraz odciąć się od złych doświadczeń.

Kurs dla kobiet.