Kursy opcjonalne


Chłopiec z chlebami i rybami

Skierowany do osób szukających swojego miejsca w Kościele.

Na tym kursie przekonasz się, że Jezus potrzebuje Ciebie. Takiego jakim jesteś - dla budowania Swojego Kościoła.


Siedmioro młodych z Ewangelii

Siedmioro młodych z Ewangelii: kurs dla członków Wspólnot.

Celem kursu jest stać się człowiekiem młodym duchowo, który nieustannie wzrasta w Jezusie. Siedem propozycji jak żyć Dobrą Nowiną na co dzień.


Panowanie Jezusa

Panowanie Jezusa: dziesięcina ewangeliczna.

Tetelestai

Tetelestai: męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
Józef śniący

Józef śniący: uzdrowienie wewnętrzne.