Kursy opcjonalne


Siedmioro młodych z Ewangelii

Siedmioro młodych z Ewangelii: kurs dla członków Wspólnot.

Celem kursu jest stać się człowiekiem młodym duchowo, który nieustannie wzrasta w Jezusie. Siedem propozycji jak żyć Dobrą Nowiną na co dzień.


Panowanie Jezusa

Panowanie Jezusa: dziesięcina ewangeliczna.

Tetelestai

Tetelestai: męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
Józef śniący

Józef śniący: uzdrowienie wewnętrzne.