7 kwietnia 2016r.
Msza św. z modlitwą o uzdrowienie