O Wspólnocie

Wspólnotę tworzą ludzie dorośli - studenci, osoby pracujące, w średnim i starszym wieku, małżeństwa, a także osoby samotne. Razem stanowimy Wspólnotę Ewangelizacji RAFAEL, która na mocy dekretu Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca została wyznaczona do tworzenia w naszej diecezji Szkoły Nowej Ewangelizacji. Dekretem Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca koordynatorem jej utworzenia został mianowany nasz Pasterz – ks. Łukasz Płaszewski.

Członkowie i sympatycy Wspólnoty pochodzą przede wszystkim z Rudy Śląskiej, a także z innych miast archidiecezji katowickiej.

Na mocy porozumienia podpisanego w sierpniu 2014 r., wspólnota należy do rodziny Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja, której założycielem i dyrektorem jest pomysłodawca metody pracy SNE Jose H. Prado Flores z Meksyku. Współpracujemy także ze Szkołą Ewangelizacji Cyryl i Metody z Bielska – Białej.

Naszym pragnieniem jest to, by Słowo Boże stawało się coraz bardziej obecne w życiu każdego z nas. W tym celu członkowie wspólnoty podejmują studium Słowa Bożego, dokumentów Kościoła i modlitwę uwielbienia oraz formację w małych grupach, w których dzielą się doświadczeniem Boga obecnego w ich życiu. Członkowie Wspólnoty regularnie biorą także udział w kursach z programu Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA). Poza formacją duchową chcemy również po prostu cieszyć się sobą, spędzając czas na rozmowach przy cieście i herbacie oraz na wspólnym świętowaniu przygotowanym przez poszczególne grupy w każdy czwarty czwartek miesiąca.

Prowadzimy kursy SNE, niedziele ewangelizacyjne, triduum ewangelizacyjne, Seminarium Odnowy Wiary, wieczory uwielbienia, wieczór ewangelizacyjny dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, świadectwo dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Naszym pragnieniem jest także głoszenie Jezusa podczas rekolekcji parafialnych.

W październiku 2018 r. założyliśmy dwie nowe Wspólnoty i prowadzimy formację w Mysłowicach (par. Matki Bożej Fatimskiej) oraz Siemianowicach Śląskich (par. św. Krzyża).