O Wspólnocie

Wspólnotę tworzą ludzie dorośli - studenci, osoby pracujące, w średnim i starszym wieku, małżeństwa, a także osoby samotne. Razem stanowimy Wspólnotę Ewangelizacji RAFAEL, która na mocy dekretu Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca została wyznaczona do tworzenia w naszej diecezji Szkoły Nowej Ewangelizacji. Dekretem Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca koordynatorem jej utworzenia został mianowany nasz Pasterz – ks. Łukasz Płaszewski.

Na mocy porozumienia podpisanego w sierpniu 2014 r., wspólnota należy do rodziny Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja, której założycielem i dyrektorem jest pomysłodawca metody pracy SNE Jose H. Prado Flores z Meksyku. Współpracujemy także z innymi Szkołami Ewangelizacji działającymi w Polsce.

Naszym pragnieniem jest to, by Słowo Boże stawało się coraz bardziej obecne w życiu każdego z nas. W tym celu członkowie wspólnoty podejmują studium Słowa Bożego, dokumentów Kościoła i modlitwę uwielbienia oraz formację w małych grupach, w których dzielą się doświadczeniem Boga obecnego w ich życiu. Członkowie Wspólnoty regularnie biorą także udział w kursach z programu Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA). Poza formacją duchową chcemy również po prostu cieszyć się sobą, spędzając czas na rozmowach oraz wspólnym świętowaniu.

Prowadzimy kursy SNE, niedziele ewangelizacyjne, Seminaria Odnowy Wiary, wieczory uwielbienia, wieczory ewangelizacyjne dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania oraz dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Naszym pragnieniem jest także głoszenie Jezusa podczas rekolekcji parafialnych.

W październiku 2018r. założyliśmy dwie nowe Wspólnoty i prowadzimy formację w Mysłowicach (par. Matki Bożej Fatimskiej) oraz Siemianowicach Śląskich (par. św. Krzyża), zaś w styczniu 2020r. w Świętochłowicach (par. św.Apostołów Piotra i Pawła).