Podróż nie byle jaka


Wstęp (Izabela Kulik-Izydorczyk)

Konferencja 1 - Wolność (Marcin Wąsek)

Konferencja 2 - Obecność (Anna Czajkowska)

Konferencja 3 - Miłość (Izabela Kulik - Izydorczyk)

Konferencja 4 - Modlitwa (Emilia Mejder)

Konferencja 5 - Rodzaje modlitwy (Marcin Wąsek)

Konferencja 6 - Postawy na modlitwie (Emilia Mejder)

Konferencja 7 - Jak walczyć o modlitwę (ks. Łukasz Płaszewski)

Konferencja 8 - Jak żyć nową jakością życia (ks. Łukasz Płaszewski)

Konferencja 9 - Obdarowanie (Anna Czajkowska)