19 stycznia 2017r.
Konferencja Pasterza  o Słowie dla wspólnoty na rok 2017