Słowo dla Wspólnoty


ZADANIA

Miłość - J 21,15-17

Zaproszenie do miłości – do odpowiedzi na Miłość. Do relacji z Miłością.
Autentyczność – tak, by inni widzieli tę miłość w nas.
                                Życie w obecności Boga. Życie pasją do Boga.
Wierność – mimo trudności. Jezus ufa pomimo grzesznej przeszłości.


Eucharystia, adoracja - 2Krn 5,13