Słowo dla Wspólnoty

Dzielimy się z Wami Słowem dla naszej Wspólnoty, które będzie nam towarzyszyło w 2018 roku i które ma nam przypominać o naszych zadaniach i powierzonej misji: