Słowo dla Wspólnoty


ZADANIA

Sól ziemi. Dawać świadectwo we Wspólnocie (Mt 15, 1-9)
Zadbać o:
- bliskość Jezusa,
- odkrycie wartości w Jezusie,
- nawracanie się,
- autentyczność,
- mentalność,
- gorliwość (kochające serce).

Światło świata. Dawać świadectwo poza Wspólnotą (Łk 12, 8-12)
Pamiętać o:
- poddaniu się prowadzeniu Duchowi Świętemu,
- dawanie świadectwa w miejscu, gdzie żyję,
- wykorzystaniu możliwych sposobów do Ewangelizacji.