Słowo dla Wspólnoty


FILARY

Formacja - Mdr 10,21 – 11,4

Relacje - Mt 5,23-24

Modlitwa - J 4,23

ZAPROSZENIE - Łk 15,1-5