Szkoła Ewangelizacji Wspólnoty Rafael

Naszą misją, jako Szkoły Ewangelizacji należącej do rodziny Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja, jest głoszenie żywego Jezusa nowymi środkami, metodami i z nowym zapałem.

To zadanie ma wyrażać logo:


Łódź z żarzącym się żaglem, wpisana w okrąg świata, płynąca po oceanie otwartej Księgi Bożego Słowa i na niej oparta.Łódź oparta na otwartej księdze Pisma Świętego:

- symbolizuje Szkołę Ewangelizacji RAFAEL, której zadaniem jest ewangelizować, czyli głosić w oparciu o Słowo Boże Dobrą Nowinę wszędzie tam, dokąd zdoła dotrzeć (po krańce świata),

- wyznacza szczególne zadanie/dar Wspólnoty, którym jest towarzyszenie wszystkim tym, którzy się źle mają, aby doprowadzić ich do spotkania z Bogiem poprzez głoszenie, wyjaśnianie i pomoc w doświadczaniu mocy Bożego Słowa.

Żagiel zbudowany z dwóch części – pastorału i znaku ognia ewangelizacji, z których:

- pastorał symbolizuje posłuszeństwo wobec władzy Kościoła, ale także nawiązuje do laski pielgrzyma - atrybutu Patrona Wspólnoty - Rafała Archanioła; dla Wspólnoty pastorał w swej wymowie jest znakiem gromadzenia, podtrzymywania i zachęcania do życia z Bogiem tych wszystkich, którzy są słabi; z kolei zakrzywienie pastorału przypomina o tym, by odzyskiwać zagubionych dla Bożej Owczarni, a część prosta pastorału ma oznaczać podtrzymywanie i troskę o powierzonych sobie Braci i Sióstr,

- ogień ewangelizacji, łączący trzy płomienie: kerygmat, charyzmat oraz wspólnotę, wyznacza zasadę: „Ewangelizować z mocą, głosząc Jezusa Zbawiciela i Pana, przepowiadając kerygmat mocą Ducha Świętego i za pomocą charyzmatów, aby budować Ciało Chrystusa (Kościół) we wspólnocie”.

Kerygmat - serce i podstawa ewangelizacji wszystkich czasów: Jezus umarły, zmartwychwstały i uwielbiony, jako Zbawiciel, Pan i Mesjasz;

Charyzmat - znaki wierności Pana, które pozwalają nam doświadczyć, że Jezus jest żywy między nami i umożliwiają ewangelizowanie z mocą;

Wspólnota - wspólnoty ewangelizowane i ewangelizujące, które ukazują, że Królestwo Boże jest pośród nas.