Marzec 2017
Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Prezentujemy Wam zdjęcia z pielgrzymki do Ziemi Świętej, w której aktualnie udział biorą członkowie naszej Wspólnoty.


DZIEŃ I

Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od wizyty w Cezarei Nadmorskiej, gdzie zobaczyliśmy ruiny dawnego miasta, w którym więziony był św. Paweł, a także ruiny dawnego akweduktu. Następnie udaliśmy się na Górę Karmel, gdzie przy grocie proroka Eliasza sprawowaliśmy Eucharystię. Zobaczyliśmy też z punktu widokowego piękną panoramę Hajfy. Wieczorem, dla chętnych była możliwość wyjścia do Bazyliki Zwiastowania na procesję z modlitwę różańcową.PRZEJDŹ DO

DZIEŃ II
DZIEŃ III
DZIEŃ IV
DZIEŃ V
DZIEŃ VI
DZIEŃ VII
DZIEŃ VIII