This Day in History: 1968-01-03

bp Adam Wodarczyk (biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej)