This Day in History: 1972-03-06

Joanna (Wspólnota Mysłowice)