This Day in History: 1962-11-07

Teresa (Wspólnota Świętochłowice)