This Day in History: 1980-12-07

Adrian (Wspólnota Mysłowice)