This Day in History: 1948-01-08

Maria (Wspólnota Świętochłowice)