This Day in History: 1963-07-09

ks. Krzysztof Smołka (proboszcz par. MB Fatimskiej w Mysłowicach-Wesołej)