This Day in History: 1982-07-09

Anna (Wspólnota Świętochłowice-Lipiny)