This Day in History: 1962-10-09

Andrzej (Wspólnota Mysłowice)