This Day in History: 1967-02-15

bp Grzegorz Olszowski (biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej)