This Day in History: 1969-01-16

Anna (Wspólnota Świętochłowice)