This Day in History: 1959-04-16

Roman (Wspólnota Mysłowice)