This Day in History: 1983-07-16

Marta (Wspólnota Mysłowice)