This Day in History: 1951-05-17

Zdzisław (Wspólnota Świętochłowice)