This Day in History: 1950-03-18

Józef (Wspólnota Świętochłowice)