This Day in History: 1955-01-20

Maria (Wspólnota Świętochłowice)