This Day in History: 1947-05-20

Antoni (Wspólnota Świętochłowice)