This Day in History: 1985-09-20

Anna (Wspólnota Mysłowice)