This Day in History: 1969-06-23

Małgorzata (Wspólnota Mysłowice)