This Day in History: 1957-03-24

Marek (Wspólnota Świętochłowice)