This Day in History: 1975-07-25

Adam (Wspólnota Mysłowice)