This Day in History: 1948-12-25

Eugeniusz (Wspólnota Świętochłowice)