This Day in History: 1977-07-27

Tomasz (Wspólnota Mysłowice)