This Day in History: 1979-09-27

Anna (Wspólnota Mysłowice)