This Day in History: 1952-02-28

bp Marek Szkudło (biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej)