This Day in History: 1950-11-29

Helena (Wspólnota Świętochłowice)