Etap III – Formacja Formatorów Ewangelizatorów


  1. Maranatha: Apokalipsa
  2. Piotr: Eklezjologia
  3. Wstęp do Biblii
  4. Łukasz: Apologetyka
  5. Teologia biblijna
  6. Melchizedek: Liturgia
  7. Jetro: ekumenizm