Inne kursy

EPISTAMAI

Kurs autorski SE Wspólnoty Ewangelizacji RAFAEL.

Jeśli pragniesz doświadczyć jak hojnie zostałeś obdarowany przez Boga i chcesz odkryć samego siebie takiego, jakim On Cię widzi – wejdź z nami do pracowni garncarza. Tam przekonasz się jak bardzo Bogu zależy na tym, abyś mógł powiedzieć o sobie epistamai – to znaczy: znam. On potrzebuje Cię takiego jakim jesteś, bo pragnie, abyś przyprowadzał do Niego innych ludzi. Kurs otwiera na przyjęcie Bożych darów, porządkuje wiedzę o charyzmatach i wskazuje jak posługiwać nimi we wspólnocie.

Kurs dla wszystkich.

KAMCh

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej

Kurs wprowadza w modlitwę osobistą i wspólnotową oraz pomaga przeżywać ją w duchu Pięćdziesiątnicy. Ukazuje jak doświadczać obecności Boga na modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. Celem kursu jest, by w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Uczy jak korzystać z charyzmatów, tak by były zbudowaniem dla uczestników modlitwy i całej wspólnoty Kościoła. Uczy również modlitwy osobistej. Uczestnik otrzymuje praktyczne wskazówki, które pomagają być wiernym w codziennym spotykaniu się z Bogiem.

ESTERA

Kurs autorski SNE św. Marka.

Odkryć swoją tożsamość jako córki swojego ojca i Boga jako Ojca. Zobaczyć wpływ przeszłości na teraźniejszość oraz odciąć się od złych doświadczeń.

Kurs dla kobiet.

MARIA MAGDALENA

Kurs autorski SNE Zacheusz.

Chcesz odkryć na nowo co to znaczy być kobietą? Chcesz dowiedzieć się, co o tym myśli Bóg?
Na tym kursie nie tylko ucieszysz się swoją kobiecością, ale i dowiesz się, jak to powołanie realizować na
co dzień!

Kurs dla kobiet pełnoletnich w każdym powołaniu stanowym.

EUREKA

Kurs autorski SNE Zacheusz.

Kurs został stworzony z myślą o młodzieży. Ze względu na zawarte w nim treści przeznaczony jest głównie dla osób młodych w wieku 13-18 lat. Tematyka kursu łączy się nierozerwalnie z podstawowymi prawdami wiary. Kurs ten to przede wszystkim osobiste świadectwo prowadzących i uczestników, którzy dobrowolnie wybierają Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Mistrza, pozwalając tym samym aby stał się On „Eureką ich życia”.

Kurs dla młodzieży od 13 roku życia.

SPRADŹ RÓWNIEŻ

Zapoznaj się z
bogatą propozycją kursów 

Zgłoszenia na kursy znajdujące się w kalendarzu kursów są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

ETAP I

Fundamenty życia chrześcijańskiego

WIĘCEJ > > >

ETAP II 

Jak ewangelizować

WIĘCEJ > > >

ETAP III

Szkolenie ewangelizatorów

WIĘCEJ > > >

KURSY METODOLOGICZNE

WIĘCEJ > > >

KURSY OPCJONALNE

WIĘCEJ > > >

INNE

Dodatkowe kursy

WIĘCEJ > > >

ETAP I

Fundamenty życia chrześcijańskiego

WIĘCEJ > > >

01

ETAP II

Jak ewangelizować

WIĘCEJ > > >

02

ETAP III

Szkolenie ewangelizatorów

WIĘCEJ > > >

03

KURSY

Kursy metodologiczne

WIĘCEJ > > >

04

KURSY

Kursy opcjonalne

WIĘCEJ > > >

05

INNE

Dodatkowe kursy

WIĘCEJ > > >

06