Inne kursy

EPISTAMAI

Kurs autorski SE Wspólnoty Ewangelizacji RAFAEL.

Jeśli pragniesz doświadczyć jak hojnie zostałeś obdarowany przez Boga i chcesz odkryć samego siebie takiego, jakim On Cię widzi – wejdź z nami do pracowni garncarza. Tam przekonasz się jak bardzo Bogu zależy na tym, abyś mógł powiedzieć o sobie epistamai – to znaczy: znam. On potrzebuje Cię takiego jakim jesteś, bo pragnie, abyś przyprowadzał do Niego innych ludzi. Kurs otwiera na przyjęcie Bożych darów, porządkuje wiedzę o charyzmatach i wskazuje jak posługiwać nimi we wspólnocie.

Kurs dla wszystkich.

KAMCh

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej

Kurs wprowadza w modlitwę osobistą i wspólnotową oraz pomaga przeżywać ją w duchu Pięćdziesiątnicy. Ukazuje jak doświadczać obecności Boga na modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. Celem kursu jest, by w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Uczy jak korzystać z charyzmatów, tak by były zbudowaniem dla uczestników modlitwy i całej wspólnoty Kościoła. Uczy również modlitwy osobistej. Uczestnik otrzymuje praktyczne wskazówki, które pomagają być wiernym w codziennym spotykaniu się z Bogiem.

ESTERA

Kurs autorski SNE św. Marka.

Odkryć swoją tożsamość jako córki swojego ojca i Boga jako Ojca. Zobaczyć wpływ przeszłości na teraźniejszość oraz odciąć się od złych doświadczeń.

Kurs dla kobiet pełnoletnich w każdym powołaniu stanowym.

MARIA MAGDALENA

Kurs autorski SNE Zacheusz.

Chcesz odkryć na nowo co to znaczy być kobietą? Chcesz dowiedzieć się, co o tym myśli Bóg?
Na tym kursie nie tylko ucieszysz się swoją kobiecością, ale i dowiesz się, jak to powołanie realizować na
co dzień!

Kurs dla kobiet pełnoletnich w każdym powołaniu stanowym.

EUREKA

Kurs autorski SNE Zacheusz.

Kurs został stworzony z myślą o młodzieży. Ze względu na zawarte w nim treści przeznaczony jest głównie dla osób młodych w wieku 13-18 lat. Tematyka kursu łączy się nierozerwalnie z podstawowymi prawdami wiary. Kurs ten to przede wszystkim osobiste świadectwo prowadzących i uczestników, którzy dobrowolnie wybierają Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Mistrza, pozwalając tym samym aby stał się On „Eureką ich życia”.

Kurs dla młodzieży od 13 roku życia.

SPRADŹ RÓWNIEŻ

Zapoznaj się z
bogatą propozycją kursów 

Zgłoszenia na kursy znajdujące się w kalendarzu kursów są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

ETAP I

Fundamenty życia chrześcijańskiego

WIĘCEJ > > >

ETAP II 

Jak ewangelizować

WIĘCEJ > > >

ETAP III

Szkolenie ewangelizatorów

WIĘCEJ > > >

KURSY METODOLOGICZNE

WIĘCEJ > > >

KURSY OPCJONALNE

WIĘCEJ > > >

INNE

Dodatkowe kursy

WIĘCEJ > > >

ETAP I

Fundamenty życia chrześcijańskiego

WIĘCEJ > > >

01

ETAP II

Jak ewangelizować

WIĘCEJ > > >

02

ETAP III

Szkolenie ewangelizatorów

WIĘCEJ > > >

03

KURSY

Kursy metodologiczne

WIĘCEJ > > >

04

KURSY

Kursy opcjonalne

WIĘCEJ > > >

05

INNE

Dodatkowe kursy

WIĘCEJ > > >

06