Audio

NAGRANIA AUDIO

WIARA SIĘ RODZI ZE SŁUCHANIA

(Rz 10,17)

W tej zakładce masz możliwość odsłuchania nagrań homilii oraz konferencji wygłoszonych przez członków naszej Wspólnoty.

homilie i konferencje

cykle konferencji

Ziemia Święta 2022

 2021 – 2023

HOMILIE

Świadectwo życia - żywa Ewangelia.

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2021-02-04

Zobaczyć, zrozumieć, doświadczyć

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2021-04-08

Homilia - maj

przez : o. Kryspin Maćczak OFM | Data nagrania: 2021-05-06

Wiara rodzi się ze spotkania

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2021-06-10

Słabość, kruchość, prostota

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2021-09-02

Odpust

przez : ks. Jan Smolec | Data nagrania: 2021-09-26

Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2022-04-07

Warsztaty uwielbienia

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2022-05-14

Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie

przez : ks. Michał Walczyński | Data nagrania: 2022-06-02

Wigilia Zesłania Ducha Św. - homilia

przez : ks. Maciej Niesporek | Data nagrania: 2022-06-04

Wigilia Zesłania Ducha Świętego - konferencja

przez : ks. Mateusz Mryka | Data nagrania: 2022-06-04

Triduum przed uroczystością odpustową - dzień 1 - konferencja "Rafał. Jeden z Siedmiu.

przez : ks. dr Przemysław Sawa | Data nagrania: 2022-09-28

Triduum przed uroczystością odpustową - dzień 2 - konferencja "Święty Rafał. Towarzysz.

przez : ks. Adrian Chojnicki | Data nagrania: 2022-09-29

Triduum przed uroczystością odpustową - dzień 3 - konferencja "Święty Rafał. Prowadzący do uzdrowienia.

przez : ks. Dawid Gawenda | Data nagrania: 2022-09-30

Homilia - odpust

przez : bp Marek Szkudło | Data nagrania: 2022-10-01

Homilia - odpust

przez : ks. Adam Koppel | Data nagrania: 2023-10-01

 2019 – 2020

HOMILIE

Kościół potrzebuje Twojego świadectwa

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2019-01-03

Homilia - maj

przez : ks. Dawid Gawenda | Data nagrania: 2019-05-09

Abyśmy byli jedno

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2019-06-06

Nie bój się ...

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2019-09-05

Jesteś posłany

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2019-10-03

Odpust

przez : ks. Andrzej Dendura | Data nagrania: 2019-10-27

Nawrócenie pierwszym krokiem do uzdrowienia

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2019-11-07

Wskazuj (na) Jezusa

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2020-01-02

Po pierwsze - nawrócenie

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2020-02-06

Bóg zaprasza Cię do więcej, więcej i więcej

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2020-03-05

Homilia - wrzesień

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2020-09-03

Odpust

przez : bp Grzegorz Olszowski | Data nagrania: 2020-09-27

Bóg uzdalnia w prostocie

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2020-10-01

 2017 – 2018

HOMILIE

Możesz zobaczyć więcej

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2017-01-05

Słuchać Ducha Świętego

przez : ks. Szymon Badura | Data nagrania: 2017-02-02

Abyście żyli

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2017-03-02

JA JESTEM - Bóg obecny w twoim życiu

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2017-04-06

Jezus - Najcenniejszy Skarb

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2017-05-04

Wypłyń na głębię

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2017-09-01

Miłość nie jest kochana

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2017-10-05

Odpust

przez : ks. Mateusz Włosek | Data nagrania: 2017-10-29

Co daję Bogu: ofiarę czy napiwek?

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2017-11-09

ON jest Skałą

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2017-12-07

Bądź wierny

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2018-01-04

Homilia - Luty

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2018-02-01

Wiara, która czyni cuda

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2018-04-05

Zrobić miejsce dla Boga

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2018-05-10

Będziesz miłował ...

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2018-06-07

Prostota Słowa

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2018-10-04

 2015 – 2016

HOMILIE

Kościół bez Ciebie umiera

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2015-09-03

Czego Pan Bóg oczekuje od Ciebie

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2015-09-27

Niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Panu

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2015-10-01

Jesteś ukochaną owieczką Jezusa

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2015-11-05

Potrzeba ewangelizacji (odpust)

przez : ks. Bogdan Kania | Data nagrania: 2015-11-15

Budować życie na skale, którą jest Chrystus

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2015-12-03

Nawrócenie (trudności, z którymi trzeba się zmierzyć)

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2016-01-07

Swoim życiem zapraszaj do spotkania Boga

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2016-02-04

Chodźcie moimi drogami

przez : ks. Szymon Karnówka | Data nagrania: 2016-03-03

Od słuchania Boga do ewangelizacji

przez : ks. Adrian Chojnicki | Data nagrania: 2016-04-07

Głosić z pasją Jezusa Chrystusa

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2016-05-05

Miłość Boga - krzyż - nadzieja

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2016-06-02

Bóg Cię wybrał

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2016-09-08

Wzrastać w Duchu Świętym

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2016-10-07

Odpust

przez : ks. Robert Rosiak | Data nagrania: 2016-10-31

Miłość bez granic

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2016-11-03

Jezus - Skała

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2016-12-01

Podróż nie byle jaka

01 - Wstęp

przez : Izabela Kulik-Izydorczyk | Data nagrania: 2014-09

02 - Wolność

przez : Marcin Wąsek | Data nagrania: 2014-09

03 - Obecność

przez : Anna Czajkowska | Data nagrania: 2014-11

04 - Miłość

przez : Izabela Kulik-Izydorczyk | Data nagrania: 2014-12

05 - Modlitwa

przez : Emilia Mejder | Data nagrania: 2015-01

06 - Rodzaje modlitwy

przez : Marcin Wąsek | Data nagrania: 2015-02

07 - Postawy na modlitwie

przez : Emilia Mejder | Data nagrania: 2015-03

08 - Jak walczyć o modlitwę

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2015-04

09 - Jak żyć nową jakością życia

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2015-05

10 - Obdarowanie

przez : Anna Czajkowska | Data nagrania: 2015-06

W tej świątyni brakuje cegły Twojego życia

01 - Wszyscy tworzymy i budujemy Kościół

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2015-09-17

02 - Jak dać się prowadzić Duchowi Świętemu

przez : Katarzyna Swoboda | Data nagrania: 2015-10-15

03 - Jak budować relację z Bogiem

przez : Marcin Wąsek | Data nagrania: 2015-11-19

04 - Jak przyjąć uzdrowienie

przez : Sonia Nowicka | Data nagrania: 2015-12-17

05 - Jak uwielbiać Boga

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2016-01-21

06 - Jak dawać świadectwo

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2016-02-22

07 - Jak otrzymać dar mądrości

przez : Katarzyna Swobooda | Data nagrania: 2016-03-17

08 - Czym jest dar rozumu i dar umiejętności

przez : Sonia Nowicka | Data nagrania: 2016-04-24

09 - Dar rady i męstwa

przez : Marcin Wąsek | Data nagrania: 2016-05-19

10 - Dar pobożności i dar bojaźni Bożej

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2016-06-18

Dzień 1 - Góra Tabor - Kościół Stella Maris

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2022-04-23

Dzień 4 - Betlejem - Kościół św. Katarzyny

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2022-04-26

Dzień 7 - Jerozolima - Bazylika Grobu Pańskiego

przez : ks. Marcin Piasecki | Data nagrania: 2022-04-29

Dzień 2 - Góra Błogosławieństw

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2022-04-24

Dzień 5 - Ogród Getsemani - Grota Pojmania Jezusa

przez : ks. Marcin Piasecki | Data nagrania: 2022-04-27

Dzień 8 - Betlejem - Dom Pokoju Sióstr Elżbietanek

przez : ks. Marcin Piasecki | Data nagrania: 2022-04-30

Dzień 3 - Kana Galilejska - Kościół Wesela

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2022-04-25

Dzień 6 - Pustynia Judzka

przez : ks. Łukasz Płaszewski | Data nagrania: 2022-04-28