Kursy metodologiczne

WARSZTAT ANDRZEJ

Wizja i metodologia

Warsztat ma wyposażyć członków ekip w nową metodologię, by móc realizować Kursy Programu Formacji Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja. Jest on seminarium teoretyczno-praktycznym dla członków Szkół Lokalnych św. Andrzeja, którzy chcą poznać fundamenty metodologii i posługują w ekipach kursów. Na warsztat zaproszone są osoby po przeżyciu minimum 4 kursów programu formacji.

LABORATORIUM JÓZEF BARNABA

Formacja i uzdalnianie

Program laboratorium to formowanie członków ekip kursów oraz przygotowanie ewangelizatorów, a szczególnie Dyrektorów Szkół Lokalnych oraz dyrektorów kursów, nie tylko, aby właściwie realizować program formacji szkół św. Andrzeja. Nie chodzi tylko o to, by nauczyć się posługiwać w SESA (Podręcznik Busola), ani o to, by wiedzieć jak to realizować (Seminarium Andrzej), lecz trzeba wiedzieć dlatego się to robi w taki sposób. Dla kogo: dla członków szkół ewangelizacji SESA, szczególnie posługujących w ekipach kursów, po przeżyciu minimum 4 kursów programu formacji.

SPRADŹ RÓWNIEŻ

Zapoznaj się z

bogatą propozycją kursów 

Zgłoszenia na kursy znajdujące się w kalendarzu kursów są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

ETAP I

Fundamenty życia chrześcijańskiego

WIĘCEJ > > >

ETAP II 

Jak ewangelizować

WIĘCEJ > > >

ETAP III

Szkolenie ewangelizatorów

WIĘCEJ > > >

KURSY METODOLOGICZNE

WIĘCEJ > > >

KURSY OPCJONALNE

WIĘCEJ > > >

INNE

Dodatkowe kursy

WIĘCEJ > > >

ETAP I

Fundamenty życia chrześcijańskiego

WIĘCEJ > > >

01

ETAP II

Jak ewangelizować

WIĘCEJ > > >

02

ETAP III

Szkolenie ewangelizatorów

WIĘCEJ > > >

03

KURSY

Kursy metodologiczne

WIĘCEJ > > >

04

KURSY

Kursy opcjonalne

WIĘCEJ > > >

05

INNE

Dodatkowe kursy

WIĘCEJ > > >

06