Logo

SYMBOLIKA LOGO

Misji naszej Wspólnoty towarzyszy nasze logo, który w sposób symboliczny przedstawia nasze przesłanie.

Laska i skrzydło:
– są atrybutami naszego Patrona – św. Rafała Archanioła,
– wyznacza szczególne zadanie Wspólnoty, którym jest towarzyszenie ludziom w drodze ich uzdrowienia.

Żarzące skrzydło jako symbol ognia ewangelizacji:
– łączące trzy płomienie: kerygmat, charyzmat oraz wspólnotę, wyznacza zasadę: „Ewangelizować z mocą, głosząc Jezusa Zbawiciela i Pana, przepowiadając kerygmat mocą Ducha Świętego i za pomocą charyzmatów, aby budować Ciało Chrystusa (Kościół) we wspólnocie”. Ściśle powiązany z druga misją Wspólnoty jako Szkoły Ewangelizacji.

Kerygmat – serce i podstawa ewangelizacji wszystkich czasów: Jezus umarły, zmartwychwstały i uwielbiony, jako Zbawiciel, Pan i Mesjasz;

Charyzmat – znaki wierności Pana, które pozwalają nam doświadczyć, że Jezus jest żywy między nami i umożliwiają ewangelizowanie z mocą;

Wspólnota – wspólnoty ewangelizowane i ewangelizujące, które ukazują, że Królestwo Boże jest pośród nas.