Modlitwa wstawiennicza

DIAKONIA

Modlitwa wstawiennicza

We Wspólnocie Ewangelizacji RAFAEL posługę pełni diakonia modlitwy wstawienniczej.

Diakonia służy indywidualną modlitwą wstawienniczą tym, którzy potrzebują umocnienia i wsparcia duchowego. Posługujący proszą Boga w imieniu osoby, która prosi o modlitwę. Członkowie diakonii dbają o własny rozwój duchowy poprzez modlitwę osobistą, lekturę duchową, życie sakramentalne oraz uczestniczą w regularnych spotkaniach formacyjnych.

I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach (…) i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus widząc ich wiarę rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich.
(Mk 2, 3-5.11-12)

I. Informacje

W sprawie modlitwy wstawienniczej można skontaktować się telefonicznie tel. 509 631 591 (Katarzyna Swoboda) lub poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony poniżej. Konieczne jest zdefiniowanie konkretnego problemu oraz podanie intencji modlitwy. Następnie  zostanie ustalony sposób modlitwy i jej termin.

Zaznaczamy, że diakonia nie prowadzi poradnictwa przez wiadomości SMS.

Jeśli chcesz abyśmy się modlili w podanej intencji bez Twojego osobistego udziału w modlitwie, zachęcamy do skorzystania ze skrzynki intencji modlitewnych.

III. Jak się przygotować

Konieczny jest stan łaski uświęcającej. Każda osoba, zabiegająca o modlitwę wstawienniczą, powinna być po spowiedzi. Dobrze, jeśli jest to spowiedź generalna. Warunek ten nie dotyczy tych osób, które nie mogą korzystać z sakramentu pokuty.

II. Czym jest modlitwa wstawiennicza

Modlitwa wstawiennicza jest darem Ducha Świętego. “To sam Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8, 26-27). Modlić się wstawienniczo oznacza równocześnie jednoczyć się z Chrystusem Zmartwychwstałym, który “żyje i wciąż wstawia się za nami” do Ojca (Hbr 7, 25).

Jest to zatem modlitwa o charakterze prośby, w której jedna osoba lub grupa osób wstawia się do Boga za drugim człowiekiem. Jest to najbardziej bezinteresowna modlitwa prośby, ponieważ jest błaganiem Boga o łaski dla innych osób, czasem zupełnie nieznanych.

Celem głównym modlitwy wstawienniczej jest oddanie chwały Bogu oraz zbawienie człowieka.

IV. Przebieg modlitwy

Diakonia spotyka się w każdy trzeci piątek miesiąca
w godzinach od 17:00 do 19:00.

Przebieg modlitwy

  1. W modlitwie uczestniczymy osobiście, koniecznie z własnej oraz nieprzymuszonej przez nikogo woli.
  2. Modlitwę poprzedza rozmowa, przeprowadzana z osobą, nad którą modlimy się wstawienniczo. Ma ona służyć głębokiemu zapoznaniu się z intencją; prowadzona jest przez dwie, na stałe wyznaczone osoby świeckie lub przez jednego z kapłanów posługujących przy Wspólnocie Ewangelizacji RAFAEL. Podczas tej, objętej ścisłą tajemnicą rozmowy, osoba prosząca o modlitwę wstawienniczą opisuje swój problem oraz intencję.
  3. Na zakończenie wszystkie  osoby uczestniczące podczas modlitwy dziękują Jezusowi za to, czego dokonał podczas jej trwania.

ZGŁOŚ SIĘ NA MODLITWĘ WSTAWIENNICZĄ

Wypełniając formularz bardzo prosimy o wypełnienie wszystkich jego pól.

Formularz zgłoszenia na modlitwę wstawienniczą

13 + 11 =