Kursy III etapu

 

 

 

 

 

  ETAP III

 

 

SZKOLENIE EWANGELIZATORÓW

Kursy tego etapu są dedykowane dla ekip Szkół Lokalnych. Ich celem jest dalsza formacja Uczniów, tak by stali się w pełni ewangelizatorami, gotowymi iść i formować nowe ekipy, zakładać nowe szkoły ewangelizacji.

1. MARANATHA

Kurs pozwala przeżyć doświadczenie Apokalipsy.

Jest on studium ostatniej księgi Pisma Świętego, które od spojrzenie na nią z góry, na wzór Jana prowadzi w dół, co codzienności, aby stawić czoła wszystkim przeciwnościom życia z nadzieją, wołając z głębi serca: „Maranatha, przyjdź Panie Jezu!”.

3. ŚWIĘTY HIERONIM

Wprowadzenie do Biblii

Wejść we wspaniały świat Biblii. Jak poprawnie rozumieć i interpretować Słowo Boże? Ten kurs daje narzędzia by odkryć głębiej Pismo Święte, zrozumieć wewnętrzny świat Biblii, odkryć rodzaje literackie, języki, sposób narodzin i kształtowanie się Biblii.

5. TEOLOGIA BIBLIJNA

Pogłębić istotne tematy Starego i Nowego Testamentu 

Kurs pozwala poznać i pogłębić siedem podstawowych tematów Starego Testamentu oraz siedem głównych tematów Nowego Testamentu.

7. JETRO

Ekumenizm

Kurs w opracowaniu

2. PIOTR

Eklezjologia

Miejsce i rola Kościoła w planie zbawienia. Kurs ukazuje podstawowe zasady eklezjologii na bazie Pisma Świętego i dokumentów Kościoła.

4. ŁUKASZ

Apologetyka

Doprowadzić uczestników do głoszenia służącego wyznaniu i uzasadnieniu swojej wiary. Kurs przekazuje jakich form i metod wyznawania i uzasadniania naszej wiary używać wobec braci nie rozumiejących czym jest Kościół Katolicki oraz jak wyjaśniać błędy głoszone przez innych.

6. RZEKA ŻYCIA

Liturgia

Odkryć, jak w liturgii sprawuje się i przeżywa zbawienie, które głosimy. Gdy celebrujemy Liturgię właczamy się w sprawowanie przez Jezusa dzieła Zbawienia. Kurs wprowadza w piękny świat celebracji liturgicznej

MARANATHA

 Maranatha: kurs pozwala przeżyć doświadczenie Apokalipsy.

Jest on studium ostatniej księgi Pisma Świętego, które od spojrzenie na nią z góry, na wzór Jana prowadzi w dół, co codzienności, aby stawić czoła wszystkim przeciwnościom życia z nadzieją, wołając z głębi serca: „Maranatha, przyjdź Panie Jezu!”.

PIOTR

 Piotr: eklezjologia

Miejsce i rola Kościoła w planie zbawienia. Kurs ukazuje podstawowe zasady eklezjologii na bazie Pisma Świętego i dokumentów Kościoła.

ŚWIĘTY HIERONIM

Święty Hieronim: wprowadzenie do Biblii

Wejść we wspaniały świat Biblii. Jak poprawnie rozumieć i interpretować Słowo Boże? Ten kurs daje narzędzia by odkryć głębiej Pismo Święte, zrozumieć wewnętrzny świat Biblii, odkryć rodzaje literackie, języki, sposób narodzin i kształtowanie się Biblii.

ŁUKASZ

Łukasz: apologetyka

Doprowadzić uczestników do głoszenia służącego wyznaniu i uzasadnieniu swojej wiary. Kurs przekazuje jakich form i metod wyznawania i uzasadniania naszej wiary używać wobec braci nie rozumiejących czym jest Kościół Katolicki oraz jak wyjaśniać błędy głoszone przez innych.

TEOLOGIA BIBLIJNA

Teologia biblijna: pogłębić istotne tematy Starego i Nowego Testamentu 

Kurs pozwala poznać i pogłębić siedem podstawowych tematów Starego Testamentu oraz siedem głównych tematów Nowego Testamentu.

RZEKA ŻYCIA

Rzeka życia: liturgia

Odkryć, jak w liturgii sprawuje się i przeżywa zbawienie, które głosimy. Gdy celebrujemy Liturgię właczamy się w sprawowanie przez Jezusa dzieła Zbawienia. Kurs wprowadza w piękny świat celebracji liturgicznej

JETRO

Jetro: ekumenizm

Kurs w opracowaniu

SPRADŹ RÓWNIEŻ

Zapoznaj się z

bogatą propozycją kursów 

Zgłoszenia na kursy znajdujące się w kalendarzu kursów są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego..

ETAP I

Fundamenty życia chrześcijańskiego

WIĘCEJ > > >

ETAP II 

Jak ewangelizować

WIĘCEJ > > >

KURSY METODOLOGICZNE

WIĘCEJ > > >

KURSY OPCJONALNE

WIĘCEJ > > >

ETAP V

Kursy opcjonalne

WIĘCEJ > > >

INNE

Dodatkowe kursy

WIĘCEJ > > >

ETAP I

Fundamenty życia chrześcijańskiego

WIĘCEJ > > >

01

ETAP II

Jak ewangelizować

WIĘCEJ > > >

02

ETAP III

Szkolenie ewangelizatorów

WIĘCEJ > > >

03

KURSY

Kursy metodologiczne

WIĘCEJ > > >

04

KURSY

Kursy opcjonalne

WIĘCEJ > > >

05

INNE

Dodatkowe kursy

WIĘCEJ > > >

06