O nas

INFORMACJE O NASZEJ WSPÓLNOCIE

Wspólnotę tworzą ludzie dorośli – studenci, osoby pracujące, w średnim i starszym wieku, małżeństwa, a także osoby samotne. Razem stanowimy Wspólnotę Ewangelizacji RAFAEL, która na mocy dekretu Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca została wyznaczona do tworzenia w naszej diecezji Szkoły Ewangelizacji. Dekretem Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca koordynatorem jej utworzenia został mianowany nasz Pasterz – ks. Łukasz Płaszewski.

WSPÓLNOTA RAFAEL

Na mocy porozumienia podpisanego w sierpniu 2014 r., wspólnota należy do rodziny Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja, której założycielem i dyrektorem jest pomysłodawca metody pracy SNE Jose H. Prado Flores z Meksyku. Współpracujemy także z innymi Szkołami Ewangelizacji działającymi w Polsce.

Naszym pragnieniem jest to, by Słowo Boże stawało się coraz bardziej obecne w życiu każdego z nas. W tym celu członkowie Wspólnoty podejmują studium Słowa Bożego, podręczników formacyjnych i modlitwę uwielbienia oraz formację w małych grupach,
w których dzielą się doświadczeniem Boga obecnego w ich życiu.

Członkowie Wspólnoty regularnie biorą także udział w kursach z programu Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA). Poza formacją duchową chcemy również po prostu cieszyć się sobą, spędzając czas na rozmowach oraz wspólnym świętowaniu.

nasza działalność

Prowadzimy kursy SESA, niedziele ewangelizacyjne, Seminaria Odnowy Wiary, wieczory uwielbienia, wieczory ewangelizacyjne dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania oraz dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Naszym pragnieniem jest także głoszenie Jezusa podczas rekolekcji parafialnych.

Pierwsza Wspólnota powstała w 2012 roku w Rudzie Śląskiej (w parafii św. Józefa). W październiku 2018r. rozpoczęliśmy zakładanie Wspólnot w innych parafiach archidiecezji: Mysłowicach-Wesołej (parafia Matki Bożej Fatimskiej) oraz Siemianowicach Śląskich (parafia Krzyża Św.). W kolejnych latach powstały Wspólnoty: w Świętochłowicach (parafia św. Apostołów Piotra i Pawła) oraz Dąbrowie Górniczej (parafia NMP Królowej Polski).
W ramach Wspólnoty działa także zespół mjuzyczny Heavenland.