Szkoła Ewangelizacji

SZKOŁY EWANGELIZACJI
ŚW. Andrzeja (SESA)

W roku 1980 w małym mieście w Meksyku powstała pierwsza szkoła ewangelizacji, która dzisiaj posiada ponad 2000 gałęzi w 60 krajach na pięciu kontynentach. Szkoła ewangelizacji jest odpowiedzią na wezwanie i posłanie Jezusa, by głosić Ewangelię aż po krańce ziemi i aż do skończenia czasów:

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
(Mk 16, 15)

Odpowiada on również na wezwanie papieża Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji: nowej w zapale, w metodzie i wykorzystującej nowe środki wyrazu.

Misją Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja– tak jaki samego św. Andrzeja Apostoła – jest szukać Piotrów, którzy by bardziej i lepiej służyli, kochali oraz głosili Pana Jezusa niż my sami.

Celem jest odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, który nas posyła, by nieść Ewangelię aż po krańce ziemi, formując nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji Trzeciego Tysiąclecia.

Cel końcowy to tworzyć szkoły ewangelizacji przy każdej katolickiej parafii.

Dlatego również i naszą misją, jako Szkoły Ewangelizacji Rafael, należącej do rodziny Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja, jest głoszenie żywego Jezusa nowymi środkami, metodami i z nowym zapałem.

To zadanie ma wyrażać logo, czyli łódź z żarzącym się żaglem, wpisana w okrąg świata, płynąca po oceanie otwartej Księgi Bożego Słowa i na niej oparta.

ŁÓDŹ

Łódź oparta na otwartej księdze Pisma Świętego:

– symbolizuje naszą Szkołę, której zadaniem jest ewangelizować, czyli głosić w oparciu
o Słowo Boże Dobrą Nowinę wszędzie tam, dokąd zdoła dotrzeć (po krańce świata),

– wyznacza szczególne zadanie/dar Wspólnoty, którym jest towarzyszenie wszystkim tym, którzy się źle mają, aby doprowadzić ich do spotkania z Bogiem poprzez głoszenie, wyjaśnianie i pomoc
w doświadczaniu mocy Bożego Słowa.

ŻAGIEL

Żagiel zbudowany z dwóch części – pastorału i znaku ognia ewangelizacji,
z których:

– pastorał symbolizuje posłuszeństwo wobec władzy Kościoła, ale także nawiązuje do laski pielgrzyma – atrybutu Patrona Wspólnoty – Rafała Archanioła; dla Wspólnoty pastorał
w swej wymowie jest znakiem gromadzenia, podtrzymywania i zachęcania do życia
z Bogiem tych wszystkich, którzy są słabi;
z kolei zakrzywienie pastorału przypomina
o tym, by odzyskiwać zagubionych dla Bożej Owczarni, a część prosta pastorału ma oznaczać podtrzymywanie i troskę
o powierzonych sobie Braci i Sióstr.

 

OGIEŃ EWANGELIZACJI

Ogień ewangelizacji łączący trzy płomienie: kerygmat, charyzmat oraz wspólnotę, wyznacza zasadę: „Ewangelizować z mocą, głosząc Jezusa Zbawiciela i Pana, przepowiadając kerygmat mocą Ducha Świętego i za pomocą charyzmatów, aby budować Ciało Chrystusa (Kościół) we wspólnocie”.

W sierpniu 2014 r., Wspólnota Ewangelizacji RAFAEL, podpisała dokument o współpracy Szkół Nowej Ewangelizacji z Polski ze Szkołą Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku, ostatecznie potwierdzając swoje działanie.