Historia

WSPÓLNOTA RAFAEL

HISTORIA POWSTANIA

Za początek tworzenia Wspólnoty Ewangelizacji RAFAEL można przyjąć datę 23‑25.04.2010 r. W tych dniach kilka osób wraz z ks. Łukaszem (obecnym duszpasterzem) uczestniczyło w kursie Nowe Życie prowadzonym przez Diecezjalną Szkołę Nowej Ewangelizacji z Bielska-Białej. Po tym wydarzeniu zrodziło się w ich sercach pragnienie, aby w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej utworzyć wspólnotę modlitewną, która zajęłaby się formacją i ewangelizacją.

Na pierwsze spotkanie, które odbyło się w czerwcu 2010 r., zostało zaproszonych ok. 20 osób. Został na nim przedstawiony sposób działania Szkół Nowej Ewangelizacji. Do września uczestnicy tego spotkania mieli czas, aby zastanowić się nad tym, czy chcą podjąć się tego dzieła. Spośród zaproszonych osób chęć dalszej współpracy zgłosiło zaledwie kilka. Mimo wszystko postanowiliśmy spróbować.

Przez pierwszych kilka tygodni na wspólnej modlitwie w kościele gromadziło się od 4 do 8 osób. Informacje o modlitwie przekazywały sobie „pocztą pantoflową”. Pośród uczestników nie było nikogo, kto mógłby animować modlitwę i zająć się stroną muzyczną.

Z perspektywy czasu widzimy natomiast, że Pan Bóg powoli wszystko przygotowywał. Z tygodnia na tydzień na modlitwach zaczęło pojawiać się coraz więcej osób. Zgłaszali się także kolejni uzdolnieni muzycznie, grający na instrumentach. Po kilku miesiącach dla wszystkich chętnych brakowało miejsca w prezbiterium, gdzie początkowo spotykaliśmy się na modlitwie.

Zmieniły się również sposoby komunikowania – informacje o naszych spotkaniach zaczęliśmy dodawać do ogłoszeń duszpasterskich. Dzięki temu do wspólnoty zaczęli dołączać nowi ludzie. Postanowiliśmy, że grupa będzie oddana pod opiekę św. Rafała Archanioła, ponieważ chcemy innych prowadzić do Boga, a także modlić się o uzdrowienie duszy i ciała.

WAŻNY ROK 2012

Znaczącym czasem dla grupy był rok 2012, kiedy w parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. dra Przemysława Sawę i Diecezjalną Szkołę Nowej Ewangelizacji z Bielska-Białej. Spotkania te sprawiły, że wśród ludzi pojawiło się pragnienie poznawania Chrystusa i głoszenia Go swoim życiem.

W kwietniu 2012 roku dla chętnych przychodzących na modlitwę do kościoła, zorganizowaliśmy rekolekcje w Bystrej. Po tym wyjeździe zaczęliśmy już tworzyć przy parafii ścisłą wspólnotę. We wrześniu na pierwsze spotkanie zgłosiło się ponad 20 osób. Dzięki temu małymi krokami uczyliśmy się prowadzić spotkania formacyjne i modlitewne. Członkowie wspólnoty zaczęli uczestniczyć w kursach. Czas formacji sprawiał, że czuli się oni coraz bardziej odpowiedzialni za wspólnotę.

W tym samym roku rozpoczęliśmy rozmowy z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Archidiecezji Katowickiej o utworzeniu w przyszłości Szkoły Nowej Ewangelizacji w naszej Archidiecezji. Przyniosły one wymierne efekty we wrześniu 2013 r., kiedy ks. Łukasz jako koordynator otrzymał dekret utworzenia Szkoły Nowej Ewangelizacji w Rudzie Śląskiej. W sierpniu 2014 r., Wspólnota Ewangelizacji RAFAEL, podpisała dokument o współpracy Szkół Nowej Ewangelizacji z Polski ze Szkołą Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku, ostatecznie potwierdzając swoje działanie.

Dnia 24.08.2018 r. dekretem ks. abpa Wiktora Skworca, ks. Łukasz Płaszewski został mianowany duszpasterzem Szkoły Nowej Ewangelizacji Wspólnoty RAFAEL.