Intencje

AKTUALNE INTENCJE MODLITEWNE

Intencje, w których aktualnie modli się nasza Wspólnota.
Wszystkich potrzebujących modlitwy, prosimy o wypełnienie formularza.

Modlimy się:

 • w intencji rozwiązania trudnej sytuacji w pracy oraz o ochronę dla naszej rodziny,
 • w intencji taty Stanisława o uzdrowienie z choroby onkologicznej,
 • o łaskę zdrowia dla Tomka,
 • w intencji Marioli o powrót do zdrowia,
 • za rodziców o wszelkie potrzebne łaski w drodze nawrócenia i
  dobrą spowiedź oraz zawarcie świadomego związku małżeńskiego,
 • w intencji Tomasza o uzdrowienie z wszelkich dolegliwości duszy i ciała,
 • o łaskę uzdrowienia stopy i odzyskania sprawności fizycznej dla Irka,
 • w intencji Marka o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej,
 • w intencji Basi o dobre wyniki badań oraz powrót do zdrowia,
 • za śp. Zofię i Euzebiusza Łój, Krystynę i Wacława Majewskich Teresę i Mariannę  Car, Jadwigę
  Gawrońską,
 • w intencji Kasi o łaskę uzdrowienia,
 • za mamę Zosię, tatę Heńka, siostrę Anetę, ciocię Hanie, kuzynkę Ewę oraz za przyjaciół i sąsiadów o potrzebne łaski i dary,
 • za Marzenę o łaskę uzdrowienia,
 • za rodziny, które od pokoleń są ze sobą skłócone,

Modlimy się:

 • o szybki powrót do Gloucester całej rodziny,
 • o łaskę nawrócenia i uwolnienia od złego oraz cud uzdrowienia psychicznego i fizycznego dla Łukasza,
 • uzdrowienie ran wyrządzanych przez przemoc męża,
 • za Sabinę o powrót do zdrowia,
 • w intencji dzieł ewangelizacyjnych prowadzonych przez Szkołę Ewangelizacji Rafael,
 • o pokój na świecie, o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Marka,
 • o zdrowie dla Sabiny i Gosi,
 • za poczęte dziecko, za jego zdrowie, prawidłowy rozwój i chrześcijańskie życie
 • o uwolnienie od lęku przed egzaminem
 • w intencji Ewy i Jej najbliższych o rozwiązanie trudności zgodnie z wolą Bożą, potrzebne
  łaski i dary
 • za katechizowane dzieci i ich rodziców i rodziny za dzieci przygotowujące się do pierwszej
  Komunii Świętej i rodziców, aby odważnie zaprosili Chrystusa do swojego życia,
 • za dzieci które przeżywają Rok Eucharystyczny by pogłębiły przyjaźń z Jezusem Eucharystycznym,
 • o Boże błogosławieństwo o uzdrowienie rodzin i 

Modlimy się:

 • małżeństw z parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach,
 • za Oliwie (17 lat) i jej rodziców, rodzinę. Oliwia ma bardzo groźnie umiejscowionego tętniaka na sercu,
 • o znalezienie stabilnej i dobrze płatnej pracy,
 • o pozytywne rozpacznie sprawy dla Piotra,
 • o łaskę przemiany serca i prawdziwego nawrócenia dla męża Mariusza oraz światło Ducha
  Świętego dla Katarzyny i Mariusza w rozwiązaniu naszych problemów małżeńskich,
 • o dar przyjaźni dla Henryka,
 • w intencji prawidłowego przebiegu operacji, oraz łaskę przyjęcia woli Bożej,
 • o potrzebne łaski dla Patrycji
 • o łaskę uzdrowienia kręgosłupa dla Mirosława,
 • o uzdrowienie duszy i ciała dla mnie i taty, za sąsiadów o przemianę myślenia i działania i
 • ich rodzin, prowadzenie Ducha Świętego i nowy dom i dobre warunki i pracy,
 • o łaskę zdrowia dla Danuty oraz dla mojego męża Adama,
 • o dar spotkania miłości odwzajemnionej w sercu drugiego człowieka,