Charyzmat i misja

PRZYŚWIECA NAM jasny CEL

Naszą misją jest przeprowadzić chrześcijanina przez etapy rozwoju duchowego, tak aby w świecie współczesnym wpierw doprowadził siebie do uzdrowienia (duchowego, wewnętrznego, fizycznego),
a następnie potrafił żyć autentycznie Ewangelią zgodnie ze swoim powołaniem stanowym, potrafił ewangelizować w swoim miejscu zamieszkania, pracy, a także uczył się towarzyszyć innym w drodze uzdrowienia (duchowego, wewnętrznego, fizycznego) na wzór św. Rafała Archanioła.

WSPÓLNOTA RAFAEL