Kursy metodologiczne

Warsztat Andrzej

Warsztat Andrzej: wizja i metodologia.

Warsztat ma wyposażyć członków ekip w nową metodologię, by móc realizować Kursy Programu Formacji Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja. Jest on seminarium teoretyczno-praktycznym dla członków Szkół Lokalnych św. Andrzeja, którzy chcą poznać fundamenty metodologii i posługują w ekipach kursów. Na warsztat zaproszone są osoby po przeżyciu minimum 4 kursów programu formacji.

Laboratorium Józef Barnaba

Laboratorium Józef Barnaba: formacja i uzdalnianie.

Program laboratorium to formowanie członków ekip kursów oraz przygotowanie ewangelizatorów, a szczególnie Dyrektorów Szkół Lokalnych oraz dyrektorów kursów, nie tylko, aby właściwie realizować program formacji szkół św. Andrzeja. Nie chodzi tylko o to, by nauczyć się posługiwać w SESA (Podręcznik Busola), ani o to, by wiedzieć jak to realizować (Seminarium Andrzej), lecz trzeba wiedzieć dlatego się to robi w taki sposób. Dla kogo: dla członków szkół ewangelizacji SESA, szczególnie posługujących w ekipach kursów, po przeżyciu minimum 4 kursów programu formacji.