Wspólnota Ewangelizacji Rafael

Naszą misją jest przeprowadzić chrześcijanina przez etapy rozwoju duchowego, tak aby w świecie współczesnym wpierw doprowadził siebie do uzdrowienia (duchowego, wewnętrznego, fizycznego), a następnie potrafił żyć autentycznie Ewangelią zgodnie ze swoim powołaniem stanowym, potrafił ewangelizować w swoim miejscu zamieszkania, pracy, a także uczył się towarzyszyć innym w drodze uzdrowienia (duchowego, wewnętrznego, fizycznego) na wzór św. Rafała Archanioła.

To zadanie ma wyrażać logo:


Laska z żarzącym się skrzydłem wpisana w nazwę naszej Wspólnoty.

Laska i skrzydło:

- są atrybutami naszego Patrona - św. Rafała Archanioła,
- wyznacza szczególne zadanie Wspólnoty, którym jest towarzyszenie ludziom w drodze ich uzdrowienia.

Żarzące skrzydło jako symbol ognia ewangelizacji:

- łączące trzy płomienie: kerygmat, charyzmat oraz wspólnotę, wyznacza zasadę: „Ewangelizować z mocą, głosząc Jezusa Zbawiciela i Pana, przepowiadając kerygmat mocą Ducha Świętego i za pomocą charyzmatów, aby budować Ciało Chrystusa (Kościół) we wspólnocie”. Ściśle powiązany z druga misją Wspólnoty jako Szkoły Ewangelizacji.

Kerygmat - serce i podstawa ewangelizacji wszystkich czasów: Jezus umarły, zmartwychwstały i uwielbiony, jako Zbawiciel, Pan i Mesjasz;

Charyzmat - znaki wierności Pana, które pozwalają nam doświadczyć, że Jezus jest żywy między nami i umożliwiają ewangelizowanie z mocą;

Wspólnota - wspólnoty ewangelizowane i ewangelizujące, które ukazują, że Królestwo Boże jest pośród nas.